APIE – MARIJAMPOLĖS ŽAIDIMŲ SPORTO MOKYKLĄ

Mokymo formos: pagrindinės mokyklos sportininkų ugdymo formos yra: teorinis ir praktinis mokymas  mokyklos bazėje, nuomojamose patalpose ir sporto stovyklose, dalyvaujant sporto varžybose. Taip pat gali būti organizuojami seminarai, disputai, ekskursijos, testai, kontroliniai normų patikrinimai ir t.t.

Teorinis mokymas apima bendruosius kūno kultūros, sveikos gyvensenos ir racionalios mitybos, dienotvarkės reikalavimus, asmens higienos taisykles ir savistabos principus, elgesio ir kultūros žinias; fizinių pratimų įtakos atskirų organų ir sistemų veiklai, bendrųjų treniruotės dėsningumų, pasirinktos sporto šakos technikos elementų, taktinių gudrybių panaudojimo žinias, sporto varžybų taisyklių nagrinėjimą ir suvokimą, sporto šakos istorijos apžvalgą.

Praktinis mokymas apima bendrąjį ir specialųjį fizinį, techninį, taktinį ir psichologinį sportininko rengimą, jo metu įgyti mokėjimai ir įgūdžiai realizuojami per sporto varžybas.

Žaidimų sporto mokyklos ugdymo turinys paremtas sporto mokslo įrodyta ir praktikoje patvirtinta daugiamete sportininkų rengimo sistema, kuri suskirstyta į keturias pakopas: pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo.

Marijampolės žaidimų sporto mokyklos moksleivių mokymas organizuojamas laisvalaikiu: po pamokų, poilsio ir švenčių dienomis, atostogų metu. Ugdymas organizuojamas ištisus metus, atsižvelgiant į sporto šakos treniruotės proceso periodizavimo ypatumus.

Marijampolės žaidimų sporto mokykloje vyksta penkių sporto šakų užsiėmimai: krepšinio, tinklinio, regbio, šaškių ir šachmatų.

Mokyklos uždaviniai

Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų vaikų krepšinio, tinklinio, šaškių, šachmatų regbio sporto šakoms, organizuoti sportinio ugdymo procesą laisvu po pamokų metu, sutelkti kompetentingus sporto trenerius bei sporto pedagogus iškeltiems tikslams ir uždaviniams pasiekti pagal reglamentuotus formalųjį švietimą papildančius reikalavimus, vykdyti formalųjį švietimą papildančias programas, rengti sportininkus savivaldybės, apskrities ir Lietuvos Respublikos rinktinėms.

1. Dalyvauti Marijampolės žaidimų sporto mokyklos vykdomų sporto šakų pirmenybėse mieste.
2. Prisidėti komplektuojant savivaldybės rinktines, kurios dalyvautų nacionaliniuose čempionatuose, jaunimo, jaunių ir jaunučių žaidynėse bei pirmenybėse, apskrities, sporto mokyklų, centrų varžybose.
3. Rengti sportininkus pagal mokykloje esamas sporto šakas.
4. Padėti vykdyti įvairių sporto šakų savivaldybės pirmenybes.
5. Užtikrinti tinkamą priskirtų sporto bazių funkcionavimą
6. Teikti mokymo įstaigoms, organizacijoms metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais.

Marijampolės sporto mokykla – sporto veiklos pradininkė mūsų mieste, iš kurios išaugo naujos sporto įstaigos ir sporto šakos, kurioje dirbo daug puikių savo srities specialistų, trenerių. Jau 2013 metais spalio mėnesį pirmoji sporto mokykla būtų minėjusi savo veiklos 60-metį, bet 1984 m. mokykla buvo reorganizuota į sporto mokyklą ir žaidimų sporto mokyklą. Pirmuoju žaidimų sporto mokyklos direktoriumi buvo paskirtas futbolo treneris – Lietuvos nusipelnęs treneris Jurgis Brazauskas (1984 – 1998). Vėliau mokyklai vadovavo Loreta Rutkauskienė (1998 – 2003) ir Stasys Vasylius  (2003 – 2018). Nuo 2018 m. mokyklai vadovauja Andrius Kardišauskas.

Sporto šakos, pradėjusios moksleivių ugdymo kelią, nuo 1953 m. yra krepšinis ir futbolas. Pirmieji mokyklos darbuotojai – mokyklos direktorius Vytautas Karlikauskas, treneriai Sigitas Naujokas, Petras Gražulis, Sigitas Mickevičius. Prieš mokyklos reorganizaciją (1984 m.) mokykloje jau dirbo treneriai Stasys Žaliabarštis, Gintautas Žibūda, Elvyra Šablinskienė, Šarūnas Sakalauskas.

Tinklinio skyrius veiklą pradėjo 1960 metais. Pirmieji treneriai A. Berūkštis, Jonas Ambrasas, Jonas Aleksonis; Treneris Romas Sujeta – nuo 1978 m. Šachmatų skyrius – nuo 1971 m., treneris Antanas Lileikis nuo 1975 m.

Stalo teniso skyrius veikė nuo 1985 metų iki 1988 metų.

Šaškių skyrius – nuo 1985 m. , treneris Jonas Navickas.

Regbio skyrius – nuo 2001 m. treneris Kostas Radzevičius.

Pirmoji sporto mokykla veiklą pradėjo dabartinės evangelikų liuteronų bažnyčios patalpose, vėliau 1984 m. persikėlė į IV vidurinės mokyklos patalpas, o nuo 2001 m. į buvusią Marijampolės Keramzito gamyklos sporto salę ir pagalbines patalpas, kur yra ir dabar. Futbolo skyrius, mokykloje gyvavęs nuo 1953 m., 2001 m. perkeltas į naujai įkurtą Marijampolės futbolo centrą.

Gausus nuotraukų archyvas (nuo 1984 m.) yra mokyklos foto stenduose, metraštyje.

Garsinant Marijampolės ir Lietuvos vardą nuoširdžiu darbu, pasiektais rezultatais, džiugino visi žaidimų sporto mokyklos auklėtiniai, jų treneriai, tačiau tik nedaugelis jų tapo Lietuvos rinktinių nariais, Lietuvos, Europos, pasaulio ir olimpinių žaidynių dalyviais, čempionais ar prizininkais.

Šaškininkai: Audrius Zdanys, Žilvinas Mieldažys, Vitas Labutis, Rūta Navickaitė, Andrius Giedraitis, Mykolas Valatka, Arnoldas Jasiulevičius, Aivaras Jasiulevičius, Tomas Černiauskas, Vilius Aleknavičius, Ieva Čepurnaitė.

Šachmatininkai: Artūras Ulčinas, Rimvydas Šumskis, Aidas Jasiulevičius, Antanas Mundinas, Remigija Galinytė, Laimius Šolys, Laura Zigmantaitė, Robertas Velioniškis, Žygimantas Svitojus.

Regbininkai: Dainora Žemaitytė, Jurgita Kašinskaitė, Gintarė Puzaraitė, Aiva Radzevičiūtė, Saulius Tamulionis, Raminta Krasnauskaitė, Raimonda Džiaugytė, Lukas Damulis, Marius Gurevičius, Ernestas Lisauskas.

Tinklininkai: Ovidijus Valinčius, Audrius Aleknavičius, Paulius Jančauskas, Deividas Raibikis, Eimantas Stražnickas, Audrius Kasparavičius, Mantas Neveckas.

Krepšininkai: Darius Songaila, Andrius Giedraitis, Arūnas Astrauskas, Tautvydas Žemaitis, Tomas Lužanskis, Mindaugas Zobiela, Tomas Venskūnas, Raimundas Skripka, Aurimas Kieža, Marius Valukonis, Laura Kižytė, Eglė Vitkutė, Sandra Valukonytė, Indrė Janulaitytė, Aurimas Birgelis, Andrius Čižikas, Marius Šuliakauskas, Povilas Škėma, Tomas Saltonas, Renata Labanauskaitė, Eglė Šulčiūtė, Lorena Guščiūtė, Reda Barzdaitytė, Audronė Rupeikaitė, Vilma Tamulevičiūtė, Diana Rimkutė, Monika Aleksaitė, Dovilė Saurazaitė, Marijus Užupis, Aurimas Majauskas, Greta Tamašauskaitė, Arūnas Krivonis, Virgija Kazelytė, Vaidas Vijeikis.

Kostantas Radzevičius

Daugiau

Gintautas Žibūda 

Daugiau

Romas Sujeta

Daugiau

Kęstutis Juozaitis

Daugiau

Elvyra Šablinskienė

Daugiau

Vitas Labutis

Daugiau

Rolandas Martinkus

Daugiau

Stasys Žaliabarštis

Daugiau

Jonas Navickas

Daugiau

Antanas Lileikis

Daugiau

Darius Songaila 

Daugiau

Eglė Šulčiūtė

Daugiau

Paulius Pultinevičius

Daugiau

Aurimas Kieža

Daugiau

Gintarė Aramavičienė

Daugiau

Deividas Raibikis

Daugiau

Marius Valukonis

Daugiau

Eglė Jakštienė

Daugiau

Rūta Navickaitė

Daugiau

Žygimantas Svitojus

Daugiau

Dovilė Saurazaitė

Daugiau

Rasa Knyzaitė

Daugiau

Greta Tamašauskaitė

Daugiau

Arnoldas Kulboka

Daugiau

Lukas Uleckas

Daugiau

Audrius Domarkas

Daugiau

Gabrielė Sederevičiūtė

Daugiau

Rytis Domarkas

Daugiau

Andrius Giedraitis

Daugiau