Sporto veiklos pradininkė Marijampolėje, iš kurios išaugo naujos sporto įstaigos ir sporto šakos, dirbo daug puikių savo srities specialistų, trenerių, mokytojų – buvo Marijampolės sporto mokykla atšventusi jau savo 50 – ies metų jubiliejių.

1984 m. Švietimo ministerijos įsakymu Nr. 154 įvyksta sporto mokyklos reorganizacija – tai Marijampolės (tuometinio Kapsuko) sporto komiteto ir aktyviausių miesto sporto vadovų, trenerių iniaciatyva turėti dvi mokyklas, išplečiant moksleivių skaičių mokyklose, siekiant sveikos gyvensenos, harmoningo moksleivio ugdymo, kilnaus elgesio sporte, aukštų sportinių rezultatų. Sporto mokyklą dalijama į dvi – sporto mokyklą su plaukimo ir lengvosios atletikos skyriais ir Žaidimų sporto mokyklą su tinklinio, krepšinio, futbolo, šachmatų skyriais.

1984 m. rugsėjo 15 d. Žaidimų sporto mokykla pradėjo savo veiklą, nuo kurios ir pradėsime skaičiuoti mūsų laimėjimus ir pralaimėjimus, pasiektus rezultatus, išugdytus geriausius Lietuvos, Europos ir Pasaulio sportininkus, išugdytus sporto teisėjus, išugdytus dorus, sąžiningus, kultūringus, pareigingus ir principingus marijampoliečius, mokslo, kultūros, sporto ir visuomenės veikėjus.

Mokyklos direktoriumi paskirtas Jurgis Brazauskas, Lietuvos nusipelnęs treneris, pradėjęs dirbti sporto mokykloje 1963 m. futbolo treneriu. Pavaduotoja paskirta Lina Nickutė – Dugnienė buvusi sporto mokyklos auklėtinė, Lietuvos krepšinio rinktinės narė, metodininkė Rima Kulpanienė buvusi sporto mokyklos gimnastikos trenerė, ūkio dalies vedėja paskirta Ona Vaškelienė.

Nuo mokyklos įkūrimo dienos dirba krepšinio treneriai: Gintautas Žibūda – Lietuvos nusipelnęs treneris, Stasys Žaliabarštis – Lietuvos nusipelnęs treneris, Elvyra Šablinskienė – nacionalinis krepšinio treneris, tinklinio treneris Romas Sujeta – Lietuvos sporto treneris, šachmatų treneris Antanas Lileikis – Lietuvos sporto treneris, nuo 1985 m. šaškių treneris Jonas Navickas – nacionalinis treneris, Mindaugas Sagaitis – Lietuvos sporto treneris ir kiti.

Mokykla atšventė 10 – metį, 20 – metį. Buvo laimėjimų, pralaimėjimų, džiaugsmo, rūpesčių, netekčių. Nuo mokyklos įkūrimo iki 1999 m. mokyklai vadovavo direktorius Jurgis Brazauskas, nuo 1999 m. iki 2003 m. – direktorė Loreta Rutkauskienė, nuo 2003 m. mokyklai vadovauja direktorius Stasys Vasylius.

2001 m. vyko II – oji sporto mokymo įstaigų reorgnizacija. Iš žaidimų sporto mokyklos “išeina” futbolas, “ateina” regbis su treneriu Konstantu Radzevičiumi (2005 m. suteikta Nacionalinio sporto trenerio kategorija). Pradėjo dirbti treneriai Sigitas Nečiūnas, Domas Kriščiūnas, Kęstutis Juozaitis, Rolandas Martinkus, Vitas Labutis, Deividas Jurkša.

Džiaugiamės tuo, kad galime dirbti, kurti, teikti džiaugsmą vaikams.