LR Vyriausybės sprendimu, visuotinis karantinas Lietuvoje pratęstas iki balandžio 13 dienos imtinai. Ugdymo procesas ir toliau bus vykdomas nuotoliniu būdu.