Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI, PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS BEI ATRANKOS BŪDAS PRETENDENTAMS Į MARIJAMPOLĖS ŽAIDIMŲ SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGAS

 

Marijampolės Žaidimų sporto mokykla (biudžetinė įstaiga, buveinė – Gamyklų g. 1, Marijampolė, įstaigos kodas – 190493960) skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė reikalinga įgyvendinti Marijampolės Žaidimų sporto mokyklos sportinio ugdymo plano tikslų ir uždavinių realizaciją, viešųjų ryšių formavimą ir vystymą.   

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo sritį;
  • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis programomis, naudotis socialiniais tinklais;
  • išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą;
  • išmanyti vaikų treniravimo metodiką.

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 14 dienų kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Marijampolės Žaidimų sporto mokyklos interneto svetainėje bei Valstybės tarnybos interneto svetainėje.

Skelbimas apie konkursą paskelbtas 2018-07-03

Išsamesnė informacija: tel. (8 343) 97362, el. paštas: zaidimusportomokykla@gmail.com