Birželio 5 dieną Marijampolės žaidimų sporto mokykloje vyko 34 – os laidos sportininkų išleistuvių šventė. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai buvo įteikti šiems moksleiviams: V. Gegužinskaitei, N. Grimalauskaitei, O. Karaliūtei, I. Markevičiūtei, E. Povilaitytei, B. Valantinaitei, R. Šumskytei, G. Jančauskaitei, E. Penčylaitei, U. Marcinkevičiūtei, G. Matusevičiūtei, M. Alauniui, K. Bereniui. R. Burinskui, R. Klapatauskui, R. Pavasariui. Po oficialios šventės dalies moksleiviai pramogavo boulingo klube „Luna“. Dėkojame jiems už suteiktą pramogą !